Skip County Header
Alameda County, CA, acgov.org
Larry Brooks
Director
Healthy Homes Department
Including the Lead Poisoning Prevention Program

social media icons

دری
از سال 1991،Healthy Homes Department (سازمان خانههای صحی) کانتی Alameda با رسیدگی به مشکلات خانهسازی برای از بین بردن آلودگی سرب محیط، وقایه از مسمومیت با سرب در اطفال و بهبود وضعیت صحی به جامعه محلی خدمات عرضه میکند. این سازمان مدیریت دوسیه اطفال مسموم شده با سرب، اطلاعرسانی و تعلیم به جامعه محلی، تعلیم، خدمات کاهش مخاطرات سرب، مداخلات و مشاورههای خانههای صحی ارائه میدهد. ما با استفاده از کمکهای مالی که با بودیجه ملی تامین میشوند، برای رسیدگی به مخاطرات سرب در خانههای خود با یک تعداد قراردادیان تصدیق شده همکاری میکنیم.


مسمومیت با سرب یا سمی بودن سرب به قرار گرفتن در معرض سرب اطلاق میگردد که باعث ایجاد مریضی شده و ضرورت به مراقبت صحی عاجل دارد. از این عبارت برای توصیف شرایطی استفاده میشود که در آنها وضعیت صحی به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد و باعث بالا رفتن سویهٔ سرب در خون میشود. اگر سویه سرب در خون 45 مایکروگرام در دسی لتر (μg/dL) یا بیشتر باشد، ارائهدهندگان مراقبت صحی برای کمک به دفع سرب از بدن ممکن است دوا تطبیق نمایند. دراین صورت، اطفال در مقابل سرب بسیار حساس هستند و به اثبات رسیده است که قرار گرفتن در معرض مقادیر کمتر باعث متضرر شدن آنها میشود.

عوامل بسیاری بالای طریقهٔ مقابله نمودن بدن اشخاص مختلف با سرب تاثیر میگذارند. سن، وضعیت تغذیه، منبع درمعرض قرارگرفتن با سرب، میزان مواجهه با سرب، امراض مزمن، و مدت زمان درمعرض قرارگرفتن از جمله این عوامل هستند. بسیاری از اطفالی که در معرض سرب قرار میگیرند علایم آشکاری ندارند. درین صورت، بعضی از مواجههها باعث ایجاد اثرات آشکارتری بالای صحت میشوند که به تداوی عاجل ضرورت دارند.

درمعرض قرارگرفتن سرب در هر مقداری یا موجودیت سرب در بدن برای اطفال مصئون نیست. حتی مقدار کم سرب که قبلا مصئون به حساب میرفت، با تغییرات مضر در هوش، رفتار و صحت در ارتباط میباشد. اطفال به خاطر اینکه از نظر جسمانی و ذهنی در حال رشد هستند بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

منبع: مراکز کنترول و وقایه امراض ساری


خانه شما ممکن است دارای چندین منبع بالقوه سرب باشد. شایعترین منابع سرب در کانتی Alameda از رنگ و خاک ناشی میشوند، اما غیره منابع کمتر شایع میتواند موارد ذیل باشند:

  • ادویهچات پخت غذا
  • باغبانی
  • بازیچه ها
  • چوب قند
  • دارو های خانگی
  • ظروف و گلدانی سرامیکی
  • غیره منابع کمتر شایع


اطفال فقیری که در خانه های قدیمی در مناطق شهری زندگی میکنند بیشترین خطر مسمومیت با سرب را دارا هستند چون آنها بیشتر در آپارتمانها یا خانههایی زندگی میکنند که به خوبی ترمیم و نگهداری نمیشوند. درین صورت، اطفال اقشار با عاید متوسط یا بالا از مسمومیت با سرب مستثنی نیستند و چنانچه در خانههای قدیمی محل زندگی آنها پروژههای نوسازی و اعمار مجدد غیر مصئون صورت گیرد در معرض خطر بالای مسمومیت با سرب قرار دارند.


بیش از 30 سال گذشته، ما شاهد افزایش تعداد اطفال دچار مسمومیت با سرب بودیم که منشا آن منابع غیرخانگی مثل دواها/تداویهای سنتی، مواد غذایی یا اجناس وارد شده از خارج از کشور و اقلام مورد استفاده در آشپزی بودند. معلومات ذیل در رابطه با مواجهههای احتمالی با سرب میباشد که میتوانند به شما یا فامیلتان مناسب باشند.

Surma Fact Sheet


تنها راهی که متوجه شوید آیا طفلتان با مخاطرات سرب مواجهه داشته یا خیر این است از داکتر طفلتان درخواست کنید که تست سویهٔ سرب خون را تطبیق نماید.

در بیشتر موارد زمانی که طفل با سرب مسموم میشود علایم آشکاری ندارد. به همین دلیل، بهترین راه تشخیص مسمومیت با سرب در طفل معاینه خون میباشد. اگر طفلتان در معرض سرب قرار گرفته است، با ارائهدهنده مراقبت صحی خود در بارهٔ تست دادن خون گپ بزنید. بربنیاد نتایج تست سرب خون طفلتان، ارائهدهنده مراقبت صحی میتواند اقدامات و مراقبت تعقیبیه را توصیه نماید.

منبع: مراکز کنترول و وقایه امراض ساری


بهترین روش برای اینکه بفهمید آیا در خانهتان مخاطرات سرب وجود دارد یا خیر این است که برای تست نمودن خانه خود یک کارمند مجاز در بخش سرب را استخدام کنید. برای پیدا نمودن یک مشاور در منطقه Bay Area به فهرست رهنمای مشاورین ما مراجعه نمایید.


برای کمک مالی ترمیم رایگان رنگ حاوی سرب درخواست دهید

  • اعتبار مالی رفع مخاطرات سرب ما تست رایگان سرب، کمک مالی تا سقف $10,000 در هر واحد برای رفع مخاطرات سرب، تفتیش رایگان برای دیگر مخاطرات خانه که ممکن است مشمول کمکهای مالی تکمیلی مازاد باشند و یک متخصص تعیین شده که در قسمت انجام پروژه کمک وسیع و نظارت بر پروژه ارائه خواهد داد تا در امن و بیخطر ساختن خانه یا جایداد شما از سرب کمک میکند در اختیار متقاضیان تایید شده قرار میگیرند. این کمک در اختیار مالکین واجد شرایطی قرار میگیرد که دارای املاک مسکونی متعلق به قبل از سال 1960 در کانتی Alameda هستند. برای معلومات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

خانه را پاک کنید

  • منبع اصلی مخاطرات سرب اکثراً گرد و خاک است. اگر دارای رنگ نقاشی دارای موارد سرب پوسته پوسته شده یا خاک بدون پوشش آلوده هستید، در گرد و خاک خانه مقدار قابل توجهی سرب خواهید داشت. اولین کاری که باید بکنید این است که با پاک نمودن خانه از دست گرد و خاک خلاص شوید. که باید بشمول ترشویی منظم قسمتهایی که نادیده گرفته میشوند مثل لبههای داخلی و خارجی کلکین باشد. حتی اگر دارای رنگ پوسته پوسته نباشید، سرب در محیط به حد کافی وجود دارد که تجمع گرد و خاک ممکن است در آن مقداری سرب داشته باشد. سطوح سخت را با یک مواد شوینده مناسب کاملا بشویید. برای فرشها، جاروببرقی HEPA خریداری نمایید. HEPA یک مخففی برای بالا بودن سطح ذرات هوا است. HEPA یک فلتر خاص است که ذرات بسیار کوچک گرد و خاک که از فلتر معمولی عبور میکنند را به دام میاندازد.


Alameda County sealAlameda County © 2021 • All Rights Reserved • Legal / DisclaimersAccessibility